Σύγκριση μεταξύ συμβατικού και βιολογικού γάλακτος προβάτων και αιγών ως προς τη χημική του σύσταση και του προφίλ των λιπαρών οξέων του λίπους του γάλακτος

Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Σύγκριση μεταξύ συμβατικού και βιολογικού γάλακτος προβάτων και αιγών ως προς τη χημική του σύσταση και του προφίλ των λιπαρών οξέων του λίπους του γάλακτος

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ζέρβας, Γεώργιος
dc.contributor.author Κουτρώτσιος, Βάϊος Γ.
dc.date.accessioned 2010-06-22T09:14:47Z
dc.date.available 2010-06-22T09:14:47Z
dc.date.issued 2010-06-22T09:14:47Z
dc.date.submitted 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/116
dc.description Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή el
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η σύγκριση του προφίλ των λιπαρών οξέων του λίπους γάλακτος από βιολογικές και συμβατικές εκτροφές προβάτων και αιγών. Εκατόν εξήντα δύο ατομικά δείγματα γάλακτος συγκεντρώθηκαν από 16 γαλακτοκοπαραγωγές εκτροφές προβάτων (n=8) και αιγών (n=8), από όλη την Ελλάδα από τον Ιανουάριο μέχρι το Φεβρουάριο του 2009 σε χρονικό διάστημα 3 μηνών. Η συλλογή των συμβατικών δειγμάτων γάλακτος πραγματοποιήθηκε από τέσσερις εκτροφές προβάτων και τέσσερις εκτροφές αιγών η επιλογή των οποίων έγινε με βάση το αντιπροσωπευτικότερο σύστημα παραγωγής στον Ελλαδικό χώρο. Με το ίδιο κριτήριο έγινε και η επιλογή των αντίστοιχων βιολογικών εκτροφών. Αυτές οι βιολογικές εκτροφές παρήγαγαν γάλα σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις βιολογικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ζωικό κεφάλαιο τόσο των συμβατικών, όσο και των βιολογικών εκτροφών αποτελούνταν από αυτόχθονες ελληνικές φυλές. Οι παράμετροι που αναλύθηκαν ήταν το προφίλ των λιπαρών οξέων των ζωοτροφών που χρησιμοποιήθηκαν στη διατροφή των ζώων και η χημική σύσταση και το προφίλ των λιπαρών οξέων του βιολογικού και του συμβατικού γάλακτος. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η λιποπεριεκτικότητα του συμβατικού γάλακτος ήταν υψηλότερη σε σχέση με αυτήν του βιολογικού τόσο στα πρόβατα όσο και στις αίγες. Το συζευμένο λινελαϊκό οξύ (cis-9, trans-11 CLA) εμφάνισε υψηλότερη συγκέντρωση στο γάλα των προβάτων στις βιολογικές εκτροφές, σε σχέση με τις αντίστοιχες συμβατικές. Στις αίγες δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά. Ο λόγος ω-6/ ω-3 των λιπαρών οξέων ήταν χαμηλότερος στα δείγματα του βιολογικού γάλακτος σε σχέση με τα συμβατικά και για τα δύο είδη ζώων (πρόβατα και αίγες). el
dc.description.abstract The objective of this study was to investigate whether there is a difference in chemical composition and particularly in fatty acid (FA) profile, with emphasis on cis-9, trans-11 CLA, of milk obtained from conventional and organic dairy sheep and goats farms under the farming conditions practiced in Greece. Four dairy sheep and four dairy goat farms, representing common conventional production systems and another four diary sheep and four dairy goat farms, organically certified , representing organic production and feeding systems were selected from all over Greece. One hundred and sixty two individual milk samples were collected from those farms in January- February 2009, about three months after parturition. The milk samples were analyzed for their main chemical constituents and their FA profile. The results showed that the production systems affected milk chemical composition: In particular fat content was lower in the organic sheep and goats milk compared with the corresponding conventional. Milk from organic sheep had higher content in MUFA, PUFA, a- LNA, cis-9, trans-11 CLA and n-3 FA, whereas in milk from organic goats a- LNA and n-3 FA content was higher than that in conventional one. These differences are, mainly, attributed to different feeding practices used by the two production systems. The results of this study show that the organic milk produced under the farming conditions practiced in Greece has higher nutritional value, due to its FA profile, compared with the respective conventional milk. el
dc.language.iso el el
dc.subject.other πρόβατο el
dc.subject.other αίγες el
dc.subject.other γάλα el
dc.subject.other λιπαρά οξέα el
dc.subject.other λίπη el
dc.title Σύγκριση μεταξύ συμβατικού και βιολογικού γάλακτος προβάτων και αιγών ως προς τη χημική του σύσταση και του προφίλ των λιπαρών οξέων του λίπους του γάλακτος el
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el
dc.contributor.department ΓΠΑ Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών el
dc.description.degree Παραγωγικά συστήματα εκτροφής ζώων el
dc.subject.agrovoc sheep el
dc.subject.agrovoc goats el
dc.subject.agrovoc milk el
dc.subject.agrovoc fatty acids el
dc.subject.agrovoc fats el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αρχεία Μέγεθος Τύπος Προβολή Description
Κουτρώτσιος Βάϊος.pdf 418.6Kb PDF Προβολή/Άνοιγμα Διατριβή

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο DSpace


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου