HEAL DSpace

Αξιολόγηση επενδυτικής πρότασης επιχείρησης του κλάδου προμηθευτών της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών για επέκταση στον κλάδο των αγροεφοδίων

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Αρτίκης, Παναγιώτης el
dc.contributor.author Γεωργαντάς, Θεόδωρος el
dc.date.issued 2015-11-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/6316
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία αφορά την εταιρεία FOOD PLUS AE η οποία δραστηριοποιείται πάνω από 20 χρόνια στην Ελληνική αγορά, στον χώρο των οργανικών προϊόντων-πρώτων υλών για την βιομηχανία τροφίμων και ποτών, την βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών καθώς και άλλων βιομηχανικών εφαρμογών, όπως της  χαρτοποιίας ή και των ζωοτροφών. Έχοντας μια επιτυχημένη πορεία στον κλάδο της και θέλοντας να εντείνει και διευρύνει τις δραστηριότητές της, η εταιρεία σχεδιάζει την επέκτασή της σε βάθος και πλάτος στον χώρο που δραστηριοποιείται ήδη, αλλά και σε συγγενή βιομηχανικό κλάδο, με είσοδο στα αγροεφόδια. Δεδομένης της ανάπτυξης που αναμένεται στον χώρο της γεωργίας τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια, στην παρούσα μελέτη αναλύονται οι προθέσεις της και εκτιμώνται οι πιθανότητες επιτυχίας της από οικονομική σκοπιά. Τα αγροχημικά και πιο συγκεκριμένα τα λιπάσματα θα μπορούσαν να ήταν το πρώτο βήμα που θα έπρεπε να κάνει η εταιρεία προκειμένου να υλοποιήσει την απόφασή της να εισέλθει στον χώρο των αγροεφοδίων. Κατά συνέπεια η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην χρηματοοικονομική ανάλυση των πιθανών οδών που θα μπορούσε να πάρει η FOOD PLUS ΑΕ ώστε να εισέλθει στην Ελληνική αγορά λιπασμάτων. Η κουλτούρα της εταιρείας, το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της καθώς επίσης και οι υλικοί και άυλοι πόροι που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια, λειτουργούν για αυτή ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μετατρέπεται σε στρατηγική θέση ισχύος στο εγχείρημά της τόσο για επέκταση στον γνωστό για αυτήν κλάδο των τροφίμων και ποτών όσο και στον νέο κλάδο των αγροεφοδίων. Το ποσό που απαιτείται για την εξαγορά μιας ήδη καταξιωμένης εταιρείας στον χώρο των αγροεφοδίων και που έχει στοχοποιηθεί απαιτεί σήμερα μια επένδυση €7 εκατ. για την FOOD PLUS AE, ένα ποσό που είναι αποτέλεσμα χρηματοοικονομικής αποτίμησης της εταιρείας-στόχου, η οποία θα μπορούσε να φέρει αμέσως κέρδη στην εταιρεία αποτελεσματικά και αποδοτικά. Από την άλλη μεριά, η δημιουργία εναλλακτικά ενός νέου δικτύου πωλήσεων στον άγνωστο για την FOOD PLUS AE χώρο των αγροεφοδίων, πρέπει να εξετασθεί αφού αυτό το σενάριο θα στοίχιζε πολύ λιγότερο στην εταιρεία. Η κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη ώστε να συγκριθεί με το παραπάνω σενάριο της εξαγοράς ώστε να αποφασισθεί ποιο είναι προτιμότερο για την FOOD PLUS ΑΕ. el
dc.description.abstract This study concerns about FOOD PLUS SA, a Greek company which operates more than 20 years in the Greek market, in the field of organic products-raw materials for the food and beverage industry, the pharmaceutical industry and cosmetics, and other industrial applications, such as per paper maintenance or /and animal feed production. Having already a successful progress in the industry it belongs, FOOD PLUS SA would like to intensify and broaden its activities by expanding them in depth and width in both the sector where is already established and to related industry sectors; the farm supplies. Given the growth expected in the coming years of agriculture sector in Greek Economy both also in European and Global level, this study analyze the intentions and assess the chances of success in economic terms. Agrochemicals and more specific fertilizers might be the first step forward to achieve its goals. Thus, this study focused financially to the potential paths FOOD PLUS SA could follow in order to enter in fertilizers’ market in Greece. The culture of the company, the highly qualified workforce as well as the tangible and intangible resources FOOD PLUS SA has developed over the past years can now work as a competitive advantage. This competitive advantage can now be converted to a strategically strong position of the company, a great status for its decision to expand in its well-known sector of food and beverage industry and in the new one it would like to enter; the farm supplies industry. The amount required for the acquisition of an already established company calls today for a €7 million investment for FOOD PLUS SA, a result of the financial valuation of the target -company which could rapidly bring back profits in an effective and efficient way. In the other hand, creating alternatively a new sales network in the unknown for FOOD PLUS AE business area of farm supplies should be considered since this scenario could be much cheaper. A business plan is necessary to be drawn for comparing the above two paths for FOOD PLUS SA. en
dc.language.iso el el
dc.subject αξιολόγηση επένδυσης el
dc.subject Αξιολόγηση επένδυσης el
dc.title Αξιολόγηση επενδυτικής πρότασης επιχείρησης του κλάδου προμηθευτών της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών για επέκταση στον κλάδο των αγροεφοδίων el
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el
dc.contributor.department ΓΠΑ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης el
dc.description.degree Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων και γεωργίας el
dc.embargo.terms 2015-11-10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account