HEAL DSpace

Αξιολόγηση ποικιλιών αμπέλου προερχόμενες από την περιοχή της Μονεμβάσιας: ο τόπος γένησης του Μαλβάσιου οίνου

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Κοτσερίδης, Γεώργιος el
dc.contributor.author Μηλιόρδος, Δημήτριος Ευάγγελος el
dc.date.issued 2020-01-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/7010
dc.description.abstract Ο όρος Malvasia είναι ένας όρος διπλής χρήσης που αναφέρεται σε μια ομάδα πολυάριθμων και ετερογενών ποικιλιών αμπέλου που καλλιεργούνται σε έναν μεγάλο αριθμό χωρών γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου, ενώ συνήθως τα ονόματα αυτών των ποικιλιών συμπληρώνονται από την συγκεκριμένη περιοχή προέλευσης ή καλλιέργειας. Επιπλέον, ο όρος έχει συνδιαστεί με τους επιδόρπιους αλλά και με εντόνως αρωματικούς οίνους, Malvasia, οι οποίοι είναι δυνατόν να είναι προϊόν οινοποίησης των σταφυλιών μιας ποικιλίας αμπέλου ή/ και του συνδυασμού πολλών ποικιλιών μαζί.Ο μεγάλος αριθμός όχι μόνο των ποικιλιών αλλά και των ειδών αμπελιού, όπως και ο υψηλός βαθμός πολυμορφισμού του, καθιστά τη διάκριση και ταξινόμηση των ποικιλιών δύσκολη. Από τα τέλη της δεκαετίες του ’70 άρχισαν να χρησιμοιούνται βιοχημικές μέθοδοι διαχωρίζοντας τις πρωτεϊνες με ηλεκτροφόρηση και αργότερα αναπτύχθηκαν και μοριακές μέθοδοι διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο τη διάκριση των ποικιλιών με τη χρήση μοριακών δεικτών. Ως εκ τούτου, η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποσκοπεί στο να περιγράψει με ολιστικό τρόπο διάφορες ποικιλίες αμπέλου η οποίες καλλιεργούνται στην περιοχή προέλευσης του Μαλβάζιου οίνου και συμμετέχουν σε αυτόν. Ο συγκεκριμένος τρόπος χαρακτηρισμού των ποικιλιών αμπέλου περιλαμβάνει τη μοριακή ταυτοποίηση, παράλληλα με την οινική αξιολόγηση των παραγόμενων οίνων από αυτές. Το μοριακό προφίλ των ποικιλιών προσδιορίστηκε μέσω της μοριακής ταυτοποίησης με την χρήση των μοριακών δεικτών βασισμένοι σε απλές επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες (Simple Sequence Repeats- SSR). Η γενετική ταυτοποίηση έγινε με τη χρήση 7 μικροδορυφορικών δεικτών από τους οποίους οι 6 ενσωματώνονται στον κατάλογο OIV ως μοριακοί δείκτες. Τέλος, η οινολογική τους αξιολόγηση θα περιγραφεί με την πραγματοποίηση των βασικών παραμέτρων του κρασιού, όπως το pH, ο αλκοολικός τίτλος, η ολική οξύτητα και τη πτητική οξύτητα. Αυτή η συνδυασμένη γνώση θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε την ποιότητα του οίνου που παράγεται από αυτές τις αυτόχθονες ποικιλίες της περιοχής της Μονεμβάσιας. el
dc.description.abstract Malvasia is a dual usage term referring to a group of numerous and heterogeneous grapevine varieties that are growing in many countries around the Mediterranean basin, and usually the names of these varieties are complemented by the specific region of origin or cultivation. In addition, the term refers to the sweet and distinctively aromatic Malvasia wines that could be the product of one variety or the combinatorial outcome of a blend. It is believed that the term Malvasia is a degenerative form of the name Monemvasia, a seaport town at the south-east site of Peloponnese, Greece, while it became world famous due to the merchants of Venice who were trading the Malvasia wine since the 13th century. The current project, aims to describe in a holistic way a number of grapevine varieties that are traditionally cultivated in the very prime site of origin of Malvasia: Monemvasia. This way of characterization is unique because it includes the molecular identification of the grapevine varieties and the oenological evaluation of the wines produced by them. Their molecular profile will be determined by means of SSR analysis on at least seven loci, including the six loci incorporated in the OIV Catalogue as molecular descriptors. Whereas their oenological evaluation will be described by carrying out the basic wine parameters, such as pH, alcoholic title, total acidity, volatile acidity. This combined knowledge will enable us to improve the quality of the wine produced from these autochthonous varieties of Monemvasia region. en
dc.language.iso el el
dc.subject Μοριακοί δείκτες el
dc.subject Simple Sequence Repeats en
dc.subject SSR en
dc.subject Γενετική ταυτοποίηση el
dc.subject Μαλβάζιος οίνος el
dc.subject Molecular markers en
dc.subject Malvasia wine en
dc.subject Μolecular identification en
dc.title Αξιολόγηση ποικιλιών αμπέλου προερχόμενες από την περιοχή της Μονεμβάσιας: ο τόπος γένησης του Μαλβάσιου οίνου el
dc.title.alternative Molecular identification, ampelografic description and oenological evaluation of grapevine varieties from Monemvasia: the birth place of Malvasia wine en
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el
dc.contributor.department ΓΠΑ Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου el
dc.description.degree Αμπελουργία – Οινολογία el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account