HEAL DSpace

Διερεύνηση της in vitro καλλιέργειας σε υγρό υπόστρωμα και του προβλήματος της υπερενυδάτωσης στο είδος Ballota acetabulosa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Παπαφωτίου, Μαρία
dc.contributor.author Τσιάμα, Δήμητρα
dc.date.accessioned 2020-01-23T08:21:20Z
dc.date.available 2020-01-23T08:21:20Z
dc.date.issued 2020-01-23
dc.date.submitted 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/7024
dc.description Η Βιβλιοθήκη δεν διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή el
dc.description.abstract Το γένος Ballota της οικογένειας Lamiacea είναι ένα γένος με περίπου 25 είδη. Το είδος Ballota acetabulosa είναι πολυετής πόα με ξυλώδη βάση, φρύγανο, ύψους έως 60 cm. και χαρακτηρίζεται ως αρωματικό φυτό και είναι γνωστό με διάφορες ονομασίες ανά περιοχή. Πολύ ανθεκτικό στη ξηρασία, ευδοκιμεί τόσο στον ήλιο όσο και σε ημισκιερά μέρη, σε πετρώδεις και βραχώδεις πλαγιές, ξέφωτα δασών έως τα 1700 μέτρα. Οι αποξηραμένοι κάλυκες του φυτού χρησιμοποιούνται ανεστραμμένοι στο λάδι ως φιτίλι ενώ έχουν και ιδιαίτερη καλλωπιστική αξία αφού παραμένουν επί μακρόν στα ανθικά στελέχη και δίνουν μια ασυνήθιστη μορφή στο φυτό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κηποτεχνία, ιδανικό για θεματικούς Μεσογειακούς κήπους, φυτεμένο με άλλα παρόμοια φυτά. Με μαζική φύτευση δημιουργεί ασυνήθιστα παρτέρια, λόγω της μορφής του. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως φυτό εδαφοκάλυψης σε περισσότερο ή λιγότερο χαλικώδη εδάφη. Το φυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη φαρμακοβιομηχανία διότι έχει αντισπασμωδικές ιδιότητες δρα ως αντιλυσσικό αντιβακτηριδιακό, τονωτικό, στυπτικό, διουρητικό, εμμηναγωγό, αποχρεμπτικό, αντιοξειδωτικό και αντισπασμωδικό. Με στόχο τη διάδοση του είδους στην παρούσα εργασία μελετήθηκε αρχικά ο in vitro πολλαπλασιασμός του είδους σε στερεή και υγρή καλλιέργεια και έγινε διερεύνηση στην καταπολέμηση του προβλήματος της υπερενυδάτωσης. Ως βασικό υπόστρωμα όλων των in vitro καλλιεργειών χρησιμοποιήθηκε το MS. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκε η επίδραση διαφόρων περιεκτικοτήτων άγαρ σε υπόστρωμα MS τόσο στη βλαστογένεση και τη ριζοβολία όσο και στο πρόβλημα της υπερενυδάτωσης. Οι περιεκτικότητες άγαρ που δοκιμάστηκαν ήταν 5, 8 και 12 gL-1. Το αποτέλεσμα ήταν όσο χαμηλότερη ήταν η περιεκτικότητα σε άγαρ τόσο πιο εμφανές ήταν το φαινόμενο της υπερενυδάτωσης με κορύφωση την υγρή καλλιέργεια όπου το φαινόμενο έφτανε στο 100%. Ακόμα δοκιμάστηκε η αντοχή της Ballota acetabulosa στο άλας (10 gL-1) σε υπόστρωμα MS με δύο δοσολογίες άγαρ 8 και 12 gL-1. Το φυτό δεν είχε καμία αντοχή στο άλας και τόσο ο αριθμός όσο και το μήκος των βλαστών κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο παρουσία άλατος το φυτό είχε μηδενικό ποσοστό υπερενυδάτωσης. Έγινε επίσης πείραμα με ενεργό άνθρακα σε δοσολογία 2 gL-1 και διαφορετικές δοσολογίες σακχαρόζης σε υπόστρωμα MS. H επίδραση του ενεργού άνθρακα φάνηκε στην μείωση του μέσου αριθμού και του μέσου μήκους των βλαστών. Το ποσοστό υπερενυδάτωσης παρουσία ενεργού άνθρακα κυμάνθηκε από 14- 19%. Η διαφορετική δοσολογία σακχαρόζης δεν φάνηκε να επηρεάζει ιδιαίτερα το φυτό. Τέλος έγινε πείραμα ριζοβολίας σε υπόστρωμα μισής δύναμης MS. Το ποσοστό ριζοβολίας ήταν 89,2%. Ο εγκλιματισμός του φυτού Ballota acetabulosa σε ex vitro συνθήκες ήταν 100% επιτυχής σε μίγμα 1 τύρφη: 1 περλίτη (v/v). el
dc.description.abstract The Ballota genus of the Lamiacea family is a genus of about 25 species. Ballota acetabulosa is a perennial moss with a woody, ruthenium base, up to 60 cm high and is characterized as an aromatic plant, known by various names per region. Very resistant to drought, it thrives both in the sun and semi-shady places, on rocky and rocky slopes, clearing forests up to 1700 meters. Dried cocoons of the plant are used inverted in the oil as a wick and have a particular ornamental value since they remain for a long time in the flower stems and give an unusual form to the plant. Can be used in gardening, ideal for thematic Mediterranean gardens, planted with other similar plants. With massive planting creates unusual flower beds due to its shape. It can also be used as a soil cover in more or less gravelly soils. The plant is of interest to the pharmaceutical industry having anticonvulsant properties acting as anti-lytic antibacterial, tonic, astringent, diuretic, meningoid, expectorant, antioxidant and antispasmodic. In order to propagate the species in the present study, the in vitro proliferation of the species in solid and wet culture was studied and investigated to combat the problem of vitrification. The basic substrate of all in vitro cultures was MS. More specifically, the effect of various content of agar in MS substrates on both proliferation and rooting and on the problem of vitrification was studied. The agar contents tested were 5, 8 and 12 gL-1. The result was the lower agar content, the more evident the vitrified effect was, except for the liquid culture, where the phenomenon reached 100%. Still, the resistance of Ballota acetabulosa to the salt (10 gL-1) was tested on an MS substrate with two agar contents of 8 and 12 gL-1. The plant had no salt resistance and both the number and length of the shoots were low. However, in the presence of salt the plant had a zero degree of vitrification. An experiment was also carried out with charcoal at a content of 2 gL-1 and different content of sugar on an MS substrate. The influence of activated carbon appeared to reduce the average number and mean length of the shoots. The rate of vitrifying the presence of activated carbon ranged from 14 to 19%. The different content of sugar did not appear to affect the plant. Finally a rooting experiment was performed on a half strength substrate MS. The rooting percentage was 89.2%. The acclimatization of the Ballota acetabulosa plant at ex vitro conditions was 100% successful on a mix of 1peat: 1perlite (v/v). el
dc.language.iso el el
dc.subject Ballotta acetabulosa el
dc.subject In vitro el
dc.subject Καλλιέργεια el
dc.subject Βλαστογένεση el
dc.subject Ριζοβολία el
dc.subject Rooting el
dc.subject Ex vitro acclimatization el
dc.subject Tissueculture el
dc.subject.lcsh lc el
dc.title Διερεύνηση της in vitro καλλιέργειας σε υγρό υπόστρωμα και του προβλήματος της υπερενυδάτωσης στο είδος Ballota acetabulosa el
dc.title.alternative In vitro propagation in liquid culture and the problem of vitrification in Ballota acetabulosa el
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el
dc.contributor.department ΓΠΑ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής el
dc.description.degree Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account