HEAL DSpace

Μελέτη ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα»

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Παρασκευοπούλου, Αγγελική
dc.contributor.author Παπακωνσταντίνου, Ελένη Άννα
dc.date.accessioned 2021-11-18T09:41:41Z
dc.date.issued 2021-11-18
dc.date.submitted 2021
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/7439
dc.description - el
dc.description.abstract Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή μελέτη πραγματεύεται την ανάπλαση του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» στο δήμο Αιγάλεω Αττικής. Εξετάζονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού των νοσοκομειακών κήπων μετά από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του χώρου, της ανάλυσης και καταγραφής της ευρύτερης περιοχής μελέτης, των ιστορικών στοιχείων και τέλος με την διεξαγωγή ερωτηματολογίων στους ασθενείς και το προσωπικό του νοσοκομείου, ώστε να ληφθούν υπόψιν σχεδιαστικά οι απόψεις τους. Αρχικά, αναφέρεται ο ρόλος και η σημασία των κήπων στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο των νοσοκομειακών κτιρίων μέσα από μία ιστορική αναδρομή πριν ακόμα τα νοσοκομεία αποκτήσουν την δομή και την μορφή που έχουν σήμερα. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι θεραπευτικοί κήποι, αναφέρεται ο ορισμός τους και η ταξινόμησή τους, σύμφωνα με την θέση που κατέχουν στον χώρο και με την κεντρική ιδέα σχεδιασμού τους. Επίσης, γίνεται αναφορά στην κηπουρική θεραπεία, αλλά και στους νοσοκομειακούς κήπους, στους οποίους βασίστηκε και η προτεινόμενη διαμόρφωση. Για την δημιουργία σχεδιαστικής πρότασης στον περιβάλλοντα χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» κατέχει πολύ σημαντικό ρόλο η γνώμη των χρηστών του. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκαν δυο ερωτηματολόγια, για τους ασθενείς/επισκέπτες και για το προσωπικό του νοσοκομείου. Οι ερωτήσεις των ερωτηματολογίων ήταν κλειστού, ανοιχτού, ημιανοιχτού ή ημικλειστού τύπου. Εξετάστηκαν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σύμφωνα με τις εξής θεματικές ενότητες: τα προσωπικά τους στοιχεία, την άποψή τους για την υφιστάμενη κατάσταση του χώρου, τις προτάσεις τους για τη βελτίωσή του και την άποψή τους για την θέα από το παράθυρο. Στη συνέχεια ακολουθεί η καταγραφή της ιστορίας του Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα», η οποία έχει μεγάλο ενδιαφέρον διότι στα μέσα του 1950 ξεκίνησε να φιλοξενεί τους ασθενείς που έπασχαν από την νόσο του Hansen. Καταγράφονται όλα τα ιστορικά γεγονότα που αφορούν την λέπρα και παραθέτονται όσες πληροφορίες συλλέχθηκαν. Έπειτα, εξετάζεται η περίπτωση του νοσοκομείου. Τέλος, η μεταπτυχιακή μελέτη ολοκληρώνεται με την σχεδιαστική πρόταση της προτεινόμενης διαμόρφωσης του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα». Η πρόταση απευθύνεται στους χρήστες, δηλαδή ασθενείς , επισκέπτες και προσωπικό και συνοδεύται από τα σχετικά σχέδια. el
dc.description.abstract This specific postgraduate study examines the renovation of the external environment of the General Hospital of Western Attica "Agia Varvara" in the municipality of Egaleo in Attica. The basic design principles of hospital gardens are examined, after recording and analyzing the current site condition and wider study area, and reviewing the historical data questionnaire survey was conducted addressed at both patients and the hospital staff, in order to consider their views in the proposed landscape design. Initially, the role and importance of gardens in the external environment of hospital buildings is mentioned through a historical background before even hospitals acquire the structure and form that is known today. Next, the therapeutic gardens are examined, their definition and classification are mentioned, according to their position in the space and with their central design idea. Reference is also made to garden therapy, but also hospital gardens, on which the proposed configuration was based. The opinion of its users has a very important role in creating a design proposal in the surrounding area of the General Hospital of Western Attica "Agia Varvara". For this reason, two questionnaires were created, one for patients / visitors of the hospital and another one for the hospital staff. The questions were both closed and open ended. The questions were grouped according to the following subject areas: personal data, perception on current state of the space, suggestions for improvement and perception on the view displayed from the hospital room windows. Then follows the historical review of the G.H.W.A. "Agia Varvara", which is of great interest as in the mid-1950s the hospital began to host patients suffering from Hansen's disease. All the historical facts concerning leprosy are recorded and all the information collected is presented. Then, the case study of the hospital is examined. Finally, the postgraduate concludes a design proposal of the surrounding grounds of the General Hospital of West Attica "Agia Varvara". The design proposal addresses its users, i.e. patients, visitors and staff and is accompanied by relative plans. el
dc.language.iso el el
dc.subject Θεραπευτικοί κήποι el
dc.subject Νοσοκομειακοί κήποι el
dc.subject Λέπρα el
dc.subject Νόσος του Hansen el
dc.subject Αρχιτεκτονική τοπίου el
dc.subject Φυσικό περιβάλλον el
dc.subject Μελέτη ανάπλασης el
dc.subject Therapeutic gardens el
dc.subject Hospital gardens el
dc.subject Landscape architecture el
dc.subject Outdoor environment el
dc.subject Renovation study el
dc.subject Leprosy el
dc.subject Hansen disease el
dc.title Μελέτη ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» el
dc.title.alternative Landscape redevelopment study of the outdoor spaces of the General hospital of Wesrern Attica “Agia Varvara” el
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el
dc.contributor.department ΓΠΑ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής el
dc.description.degree Αρχιτεκτονική Τοπίου el
dc.embargo.liftdate 2026
dc.embargo.terms 2026


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account