HEAL DSpace

Σχεδιαστική πρόταση ανάπλασης του κτήματος Σταθοπούλου στην Άνδρο, ως μέσο ενίσχυσης του αγροτουρισμού και της τοπικής χλωρίδας

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Παρασκευοπούλου, Αγγελική el
dc.contributor.author Γλαστρά, Νικολέτα Δ. el
dc.date.issued 2023-09-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/8022
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής μελέτης είναι η ανάπλαση ενός οικοπέδου στην Άνδρο, αξιοποιώντας τα φυσικά χαρακτηριστικά του νησιού, όπως είναι οι ξερολιθιές, αλλά και ενισχύοντας τις δραστηριότητες εντός αυτού με απώτερο στόχο την ανάδειξη του αγροτουρισμού και της τοπικής χλωρίδας. Η Άνδρος είναι ένα νησί με μακρά ιστορία και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Ωστόσο, εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του νησιού είναι η γεωλογική του ιστορία. Η παρουσία μεγάλων κλίσεων, οι πλαγιές, οι κοίτες, οι κορυφές και τα φαράγγια οφείλονται κυρίως στην δράση των φυσικών φαινομένων τα οποία διαμόρφωσαν το έδαφος του και έδωσαν στο τοπίο ένα ξεχωριστό χαρακτήρα. Η Άνδρος είναι επίσης γνωστή για την ποικιλία των ειδών φυτών και ζώων που ζουν στους βράχους και στα δάση της. Διαθέτει μια ποικιλία από φυτικά είδη, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στο κλίμα του νησιού με κυρίαρχη βλάστηση την μεσογειακή. Η πανίδα του νησιού περιλαμβάνει πολλά ενδιαφέροντα είδη που ζουν σε αυτό, όπως 100 είδη πτηνών και μια πληθώρα από άγρια ζώα, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και απειλούμενα είδη. Το οικόπεδο επέμβασης βρίσκεται στο Κούτσι Απροβάτου στην Άνδρο και καταλαμβάνει έκταση περίπου 4 στρέμματα. Η διαμόρφωση του, βασίζεται στις αρχές της αρχιτεκτονικής τοπίου ενώ αυτό επιτυγχάνεται με βάση τον αγροτουρισμό, τις πεζοπορικές διαδρομές και την βιοποικιλότητα.Κατά την ανάπλαση του χώρου δημιουργήθηκε ένας ελαιώνας, τοποθετήθηκαν μελίσσια και δημιουργήθηκε πεζοπορικό καταφύγιο για τους επισκέπτες.Οι βασικοί στόχοι είναι η ανάδειξη του αγροτουρισμού, καθώς οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν στην παραγωγή λαδιού, ελιών και μελιού αλλά και η ενίσχυση της τοπικής χλωρίδας με την χρήση μεσογειακών δέντρων, θάμνων και φρυγάνων. el
dc.description.abstract The aim of the present study is is the redevelopment of a land in Andros, usingthe natural characteristics of the island, such as the dry stone walls, while enhancing activities within it with the ultimate goal of highlighting agrotourism and local flora. Andros is an island with a long history and a rich cultural heritage. However, an impressive feature of the island is its geological history. The presence of large slopes, hills, valleys, mountain peaks, and gorges is mainly due to the action of natural phenomena that shaped its terrain and gave its landscape a unique character. Andros is also known for the variety of plant and animal species that live on its rocks and forests. It has a variety of plant species adapted to the island's climate, with Mediterranean vegetation being dominant. The island's fauna includes many interesting species, such as 100 bird species and a multitude of wild animals, including endangered species. The plot is located in Koutsi Aprovato in Andros, covering an area of approximately 4 acres. Its formation is based on the principles of landscape architecture while this is achieved based on agrotourism, hiking trails, and biodiversity. The regeneration of the site, includes establishing an olive grove, positioning beehives, and developing ashelter for visitors. The main goals are to promote agrotourism, as visitors can participate in the production of olive oil, table olives, and honey, but also to enhance the local flora by using Mediterranean trees, shrubs, and phrygana. el
dc.language.iso el el
dc.subject Άνδρος el
dc.subject Γεωλογική ιστορία el
dc.subject Φυτικά είδη el
dc.subject Πανίδα el
dc.subject Κούτσι el
dc.subject Αγροτουρισμός el
dc.subject Πεζοπορικές διαδρομές el
dc.subject Ελαιώνας el
dc.subject Μελίσσια el
dc.subject Πεζοπορικό καταφύγιο el
dc.subject Andros en
dc.subject Geological history en
dc.subject Plant species en
dc.subject Fauna en
dc.subject Koutsi en
dc.subject Agrotourism en
dc.subject Hiking trails en
dc.subject Olive grove en
dc.subject Beehives en
dc.subject Hiking shelter en
dc.title Σχεδιαστική πρόταση ανάπλασης του κτήματος Σταθοπούλου στην Άνδρο, ως μέσο ενίσχυσης του αγροτουρισμού και της τοπικής χλωρίδας el
dc.title.alternative Planning proposal for the redevelopment of the Stathopoulou estate in Andros, as a means of enhancing agritourism and local flora en
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el
dc.contributor.department ΓΠΑ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής el
dc.description.degree Αρχιτεκτονική Τοπίου el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account