HEAL DSpace

Μελέτη των εδαφικών ιδιοτήτων, μετά τη χρήση μεταχειρισμένων ελαστικών και των επιπτώσεων σε γεωργικές καλλιέργειες και στο περιβάλλον.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Χαϊντούτη, Κωνσταντίνα
dc.contributor.author Αντωνάκος, Γεώργιος Ν.
dc.date.accessioned 2011-04-13T07:05:08Z
dc.date.available 2011-04-13T07:05:08Z
dc.date.issued 2011-04-13T07:05:08Z
dc.date.submitted 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/223
dc.description Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή el
dc.description.abstract Η διαχείριση των ελαστικών των αυτοκινήτων αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα στη χώρα μας. Η προβληματικότητα τους έγκειται τόσο στο μεγάλο όγκο τους – εξαιτίας του διαρκώς αυξανόμενου στόλου οχημάτων - όσο και στις επιπτώσεις τους στη δημόσια υγεία κάτω από ειδικές συνθήκες. Η επαναχρησιμοποίηση και η αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών των αυτοκινήτων αποτελεί μια εναλλακτική λύση διαχείρισης αυτών των αποβλήτων με σεβασμό στο περιβάλλον. Η προοπτική της γεωργικής παραγωγής είναι άμεσα εξαρτημένη από το νερό άρδευσης. Η έλλειψη νερού αποτελεί μια τεράστια απειλή για τη παγκόσμια σταθερότητα και για τη παγκόσμια ανάπτυξη, αν δεν διαχειριστεί ορθολογικά Με βάση τα παραπάνω, κύριος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης βουλκανισμένων τεμαχισμένων ελαστικών επισώτρων σε γεωργικές καλλιέργειες (καλλιέργεια ξηρικού βαμβακιού), ως μέσου συγκράτησης της υγρασίας των εδαφών και οι τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο έδαφος. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Δ.Δ Ερυθρών Ν. Αττικής, θέση «Καλαμάτα». Για την εφαρμογή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τεμαχισμένα ελαστι-κά επίσωτρων οχημάτων προερχόμενα από πρωτογενή μηχανικό τε¬μαχισμό. Για τον προσδιορισμό των εδαφικών παραμέτρων στον πειραματικό αγρό, πραγματοποιήθηκαν δύο δειγματοληψίες σε δύο βάθη. Το πρώτο βάθος ήταν το επιφανειακό 0-40 cm και το δεύτερο 110-115 cm (10-15 cm κάτω από τη στρώση των ελαστικών). Οι δύο δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν μία στην αρχή, πριν τοποθετηθεί η στρώση των τεμαχισμένων ελαστικών και η άλλη με το τέλος της συγκομιδής του βαμβακιού. Παράλληλα μέσω δικτύου αισθητήρων σε διάφορα βάθη (30, 60, 110-115cm) έγινε η καταγραφή της εδαφικής υγρασίας πάνω και κάτω από τη στρώση των τεμαχισμένων ελαστικών καθώς και η καταγραφή της ανάπτυξης και παραγωγής των πειραματικών καλλιεργειών στις δεδομένες συνθήκες. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αποδεικνύεται η θετική επίδραση των ελαστικών χωρίς περιβαλλοντικούς κινδύνους στην αύξηση της εδαφικής υγρασίας, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη των φυτών και την απόδοση των καλλιεργειών. el
dc.description.abstract ABSTRACT The continuous increasing use of vehicles have as result the accumulation of great quantities of end-of-life tires, that are currently landfilled, illegally dumped or stockpiled. The end-of- life tires are a source of health and environmental concerns and so for the confrontation of this phenomenon, various efforts are currently underway. The re-use and the exploitation of end-of-life tires of cars constitute an alternative way of management with respect in the environment. The prospect of agricultural production is directly dependent upon irrigation water. The lack of water constitutes an enormous threat for the world stability and for the world growth, and for that, water is to be managed rationally. A field trial was constructed in ERYTHRES (West Attica, site “Kalamata”) to investigate the possibility of use end-of-life tire shred fills placed as a sub-surface layer in an agricultural land. Therefore, the effects of shred tires sub-surface layer in a cotton field were studied, in order to investigate the environmental impact in soil properties and soil moisture Samples were collected from sub-surface soil (100-115cm), before the excavation and the positioning of the shred tires layer and from surface soil (0-40cm) after the repositioning of excavated soil. The basic cotton crop growth procedures were followed and after the ingathering of cotton crop a second sampling took place at the same layers, in order to be compared with the reference samples of the first sampling. For the monitoring of soil moisture, sensors were installed in several depths of soil profile (30, 60, 110-115cm). Likewise the same sampling procedure was carried out also for the contiguous control. At the same time growth and production of cotton crop was recorder, in the given conditions. The sub-surface layer seems to have a positive effect on altering soil humidity, while no major environmental issue was observed and in every case inside the permissible limits. The results indicate that using end-of-life tires as a drainage layer or fill material beneath root zones does not compromise the function of the profile or quality of the vegetation, while creating a value-added option for scrap tire reuse. el
dc.language.iso el el
dc.subject Μεταχειρισμένα ελαστικά el
dc.subject Υγρασία εδάφους el
dc.subject Περιβάλλον el
dc.subject Βαμβάκι el
dc.subject Έδαφος el
dc.subject Ελαστικά αυτοκινήτων el
dc.subject.lcsh Tires el
dc.subject.lcsh Waste tires el
dc.subject.lcsh Soil moisture el
dc.subject.lcsh Soil analysis el
dc.subject.lcsh Cotton el
dc.title Μελέτη των εδαφικών ιδιοτήτων, μετά τη χρήση μεταχειρισμένων ελαστικών και των επιπτώσεων σε γεωργικές καλλιέργειες και στο περιβάλλον. el
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el
dc.contributor.department ΓΠΑ Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής el
dc.description.degree Αξιοποίηση φυσικών πόρων και γεωργικής μηχανικής el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account