HEAL DSpace

Χρήση ανθοφύτων στον δήμο Αθηναίων και απόψεις πολιτών και εργαζομένων στη διεύθυνση Πρασίνου του δήμου, για την αξιοποίηση αυτών στο πράσινο της πόλης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Παπαφωτίου, Μαρία
dc.contributor.author Χρονοπούλου, Μάρθα
dc.date.accessioned 2017-03-22T11:15:56Z
dc.date.available 2017-03-22T11:15:56Z
dc.date.issued 2017-03-22
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/6534
dc.description - el
dc.description.abstract Την τελευταία δεκαετία πάνω από 2.250.000 ανθόφυτα φυτεύτηκαν στους χώρους πρασίνου του Δήμου Αθηναίων (Δ.Α.) με κορύφωση την περίοδο των Ολυμπιακών αγώνων, όπου πάνω από 865.000 ανθόφυτα φυτεύτηκαν σε όλους τους χώρους πρασίνου αλλάζοντας την εικόνα της πόλης. Σκοπός της μελέτης αυτής, ήταν αφενός, (πρώτο μέρος), η διερεύνηση της χρήσης των ανθοφύτων στον Δ.Α. από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος (Δ.Π.Δ.Α.), δηλαδή πώς η Δ.Π.Δ.Α. διαχειρίζεται το ανθόφυτο (παράγει, καλλιεργεί, συντηρεί και αξιοποιεί στους χώρους πρασίνου της πόλης), μέσω μίας ιστορικής διαδρομής από την ίδρυση της Δ.Π.Δ.Α., μέχρι σήμερα και αφετέρου (δεύτερο μέρος) η διερεύνηση, μέσω δύο ερωτηματολογίων ένα που απευθύνθηκε στους πολίτες και ένα που απευθύνθηκε στους εργαζόμενους της Δ.Π.Δ.Α., των απόψεων και αντιλήψεων αυτών για τη χρήση των ανθοφύτων στο Δ.Α., με σκοπό τη μέγιστη και καλύτερη δυνατή αξιοποίηση αυτών στους χώρους πρασίνου της πόλης. Στο πρώτο μέρος της μελέτης, έγινε αρχικά μία προσέγγιση στην ιστορία της χρήσης των ανθοφύτων δια μέσου των αιώνων. Ακολούθησε μία ιστορική αναδρομή που αφορά τη δημιουργία του Δ.Α. και της Δ.Π.Δ.Α. με ιστορική περιήγηση στα φυτώρια και θερμοκήπια της Δ.Π.Δ.Α. από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, καθώς και αναλυτική παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο η Δ.Π.Δ.Α. μέχρι στιγμής παράγει, καλλιεργεί, συντηρεί και αξιοποιεί το ανθόφυτο με σκοπό τη βέλτιστη εικόνα της πόλης των Αθηνών. Σε ότι αφορά την παραγωγή προμήθεια και αξιοποίηση των ανθοφύτων παρατίθενται στατιστικά δεδομένα από το 2002 έως και το 2015, όπου αφορούν τόσο στις ποσότητες και στα είδη ανθοφύτων, όσο και στις θέσεις χρήσης τους. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια διαπιστώθηκε ότι, τόσο οι πολίτες όσο και οι εργαζόμενοι αναμφισβήτητα επιθυμούν τη χρήση των ανθοφύτων στους χώρους πρασίνου του Δ.Α., καθόλη τη διάρκεια τους έτους και όχι μόνο σε εορτές και ειδικές εκδηλώσεις, τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και στην περιφέρεια, ειδικά σε πάρκα, κεντρικές και περιφερειακές πλατείες αντίστοιχα, διότι πιστεύουν ότι τα ανθόφυτα βελτιώνουν την εικόνα της πόλης και συμβάλλουν στην πνευματική υγεία των πολιτών. Διαπιστώθηκε ότι προτιμώνται τα θερμά χρώματα ανθοφύτων σε σχέση με τα ψυχρά, και η χρήση ανάμικτων χρωμάτων στα παρτέρια. Επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών πιστεύει ότι η συντήρηση των ανθοφύτων είναι δαπανηρή, θεωρώντας ως κύρια αιτία τα εργατικά συντήρησης. Επιπλέον, η πλειοψηφία τόσο των πολιτών όσο και των εργαζομένων πιστεύει ότι η χρήση απαγορευτικών πινακίδων για τα κατοικίδια στα παρτέρια των ανθοφύτων, συντελεί ως μέτρο προστασίας των ανθοφύτων από τυχόν καταστροφές. el
dc.description.abstract The last decade over 2.250.000 of bedding plants were planted at various green spaces in the city of Athens, especially during the period of the Olympic games, Athens 2004, 865.000 of bedding plants were planted all over the city's flowers beds changing the city image. The aim of this study, was (at the first part) to explore how the Directorate of Green and Environment of the Municipality of Athens (DGEMA), manage the use of bedding plants in the green areas of the Municipality (production, growth, maintenance and reclamation), through a historical route from DGEMA’s establishing till nowdays and (at the second part), through two questionnaire surveys addressed to citizens and the employees of the DGEMA, to explore their views and perceptions for bedding plants and their use in green spaces of the municipality, aiming for maximum and better use of them in urban green areas. In the first part of the study, a historical flashback of bedding plants use through ages, took place Then a flashback of D.G.E.M.A's establishment followed, by a historical tour in D.G.E.M.A's nurseries and greenhouses from its inception till nowdays, and a detailed presentation of the way that D.G.E.M.A manage the use of bedding plants in the green areas of Athens Municipality (production, growth, maintenance and reclamation) aiming to optimize the image of the city of Athens. In terms of production, supply and utilization of bedding plants cited statistics from 2002 to 2015, where both relate to the quantities and types of bedding plants and their use areas. In the second part of the study, according to the results obtained from the questionnaires, it was found that, citizens and employees undoubtedly like the use of bedding plants and want their precence throughout the year and not only in celebrations and special events, not only in the city centre, but also in the periphery, giving the top priority of bedding plants use in parks, central and periphery squares, because according to their believe, bedding plants improve the city image and contribute in citizen’s spiritual health. It was found that the majority of respondent citizens prefer warm flower colors against cold, as well as color variety in bedding plants combinations. Also the majority of citizens believe that the maintenance of bedding plants is expensive, considering as main cause labor maintenance. Moreover, the majority of citizens and employees believe that the use of prohibitive signs for pets in the flower beds contributes as a measure to protect bedding plants from any disasters. el
dc.language.iso el el
dc.subject Ανθόφυτα el
dc.subject Περιοχές φύτευσης el
dc.subject Χρώμα ανθοφύτων el
dc.subject Αστικό πράσινο el
dc.subject Αξιοποίηση ανθοφύτων el
dc.title Χρήση ανθοφύτων στον δήμο Αθηναίων και απόψεις πολιτών και εργαζομένων στη διεύθυνση Πρασίνου του δήμου, για την αξιοποίηση αυτών στο πράσινο της πόλης el
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el
dc.contributor.department ΓΠΑ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής el
dc.description.degree Αρχιτεκτονική Τοπίου el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account