HEAL DSpace

Διερεύνηση της μετασυλλεκτικής συμπεριφοράς λοβών βίγνας (Vigna ungucuilata) σε διάφορες συσκευασίες και θερμοκρασίες συντήρησης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Καραπάνος, Ιωάννης
dc.contributor.author Μπέμπη, Σοφία
dc.date.accessioned 2020-01-14T11:51:14Z
dc.date.available 2020-01-14T11:51:14Z
dc.date.issued 2020-01-14
dc.date.submitted 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10329/7008
dc.description Η Βιβλιοθήκη δεν διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή el
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. και είχε ως αντικείμενο μελέτης τη διερεύνηση της μετασυλλεκτικής συμπεριφοράς λοβών βίγνας (αμπελοφάσουλου – Vigna unguiculata ssp. unguiculata), σε σχέση με τη θερμοκρασία αποθήκευσης (2 ο, 5 ο και 10οC), τη συσκευασία τους σε τρία είδη πλαστικών μεμβρανών (διάτρητο χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο-LDPE, εύκαμπτο βινύλιο-FV και πολυβινυλοχλωρίδιο-PVC) διαφορετικής περατότητας στους υδρατμούς και σε αέρια και την παραμονή τους για 2 ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου μετά τη συντήρησή τους σε χαμηλές θερμοκρασίες για 7 ημέρες («ζωή στο ράφι»). Οι λοβοί προήλθαν από την καλλιέργεια μιας ελληνικής τοπικής ποικιλίας αμπελοφάσουλου το καλοκαίρι του 2015 στον αγρό του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προσδιορίστηκαν διάφορα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των λοβών, όπως η απώλεια βάρους, η οπτική ποιότητα, η συνεκτικότητα, το περιεχόμενο σε ολικά διαλυτά στερεά συστατικά, χλωροφύλλη, πρωτεΐνες, ολικά φαινολικά, νιτρικά, άμυλο καθώς και η συνολική αντιοξειδωτική ικανότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νωποί λοβοί της βίγνας είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι και λόγω τροπικής προέλευσης ιδιαίτερα ευπαθείς σε κρυοτραυματισμούς. Σε χαμηλές θερμοκρασίες (2 o και 5 oC) διατηρήθηκαν αποτελεσματικά μετά από 7 ημέρες ψυχρής συντήρησης, αλλά εμφάνισαν σοβαρά συμπτώματα κρυοτραυματισμών όταν μεταφέρθηκαν στους 20 oC για 2 ημέρες, για να μελετηθεί η «ζωή στο ράφι». Αντίθετα, αποθηκεύτηκαν ικανοποιητικά σε πλαστικές συσκευασίες στους 10 oC, αλλά μετά την παραμονή τους «στο ράφι», επήλθε σημαντική υποβάθμιση της οπτικής ποιότητας ακόμα και σήψεις, ανάλογα όμως με τον τύπο πλαστικού που χρησιμοποιήθηκε για τη συσκευασία. Τα πλαστικά με χαμηλή διαπερατότητα σε υδρατμούς δεν είναι κατάλληλα για αποθήκευση νωπών λοβών βίγνας, καθώς προκαλούν στιγμάτωση και σήψεις λόγω συμπύκνωσης υδρατμών πάνω στους λοβούς, ειδικά κατά την παραμονή «στο ράφι». Παρατηρήθηκαν μεταβολές στα διάφορα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά μετασυλλεκτικά, όπως αύξηση της συνεκτικότητας κατ’ αναλογία με την απώλεια βάρους, μείωση του περιεχομένου σε άμυλο και πρωτεϊνες, αλλά η επίδραση των θερμοκρασιών συντήρησης και του είδους της συσκευασίας δεν ήταν ξεκάθαρη και συστηματική, εκτός από την καθαρά αρνητική επίδραση της συσκευασίας με φύλλο PVC. Ως εκ τούτου, οι λοβοί της βίγνας μπορούν να αποθηκευτούν επιτυχώς για 7 ή περισσότερες ημέρες σε χαμηλές θερμοκρασίες (5-10 οC), υπό την προϋπόθεση ότι θα συσκευαστούν σε πλαστικά φύλλα κατάλληλης διαπερατότητας, ιδιαίτερα στους υδρατμούς, και δεν θα εκτίθενται σε θερμοκρασίες δωματίου στη συνέχεια. el
dc.description.abstract Although cowpea green pods have been traditionally used in folk diets in tropical and sub-tropical regions, very little is known about their physicochemical changes during the postharvest period and the effect of storage conditions on their postharvest behaviour. For this reason, we studied the effect of storage temperature (2 o, 5 o and 10 oC) and plastic packaging (using perforated polyethylene, flexible vinyl and polyvinylchloride films with different permeability to water, O2 and CO2) on the visual quality and some physicochemical characteristics of cowpea pods. Green pods o(Vigna unguiculata ssp. unguiculata) landraces (from Greece) grown during summer in Athens, Greece, were harvested at 8-10 days after anthesis, hydrocooled at 10 oC and enclosed in packages using the abovementioned films. Pods were stored for 7 days and kept in the packages for 2 days at 20 oC, in order to study the “shelf life” period and the occurrence and intensity of chilling injury. Due to the tropical origin of the species, pods stored at 2 oC developed severe chilling injury symptoms from the 5th day of storage and during the “shelf life” period. Chilling injury was less intense and appeared only during "shelf life" at 5 oC and was not evident at 10 oC, irrespective of the type of packaging. Weight loss after cold storage was significantly higher in the perforated and flexible vinyl (up to 8.3% at 10 oC) than in the polyvinylchloride film, due to its low permeability, but it was unsuitable, as it caused water condensation and serious decay of pods, particularly at 10 oC and during “shelf life”. Cold storage did not significantly affect the content of pods in total soluble solids, although there was an insignificant increase in all cases. By contrast, chlorophyll content was better retained at 5 o compared to 10 oC, although after 7 days of storage, pods green colour did not deteriorate, regardless of the temperature and type of packaging. Firmness of pods, assessed as resistance upon cutting, increased during storage, more at 10 o than 5 oC, as the pods became less tender, mostly due to water loss. At 10 oC pods lost more weight and were less green and tender than those stored at 5 oC; nevertheless, they were still of acceptable visual quality. On the contrary, after “shelf life” they became non-marketable as they lost weight up to 21%, were less tender and seriously shriveled, although their chlorophyll and total soluble solids content seriously increased. Cowpea pods are highly perishable and susceptible to chilling; therefore, they may be stored successfully for 7 days at temperatures as low as 5 oC provided they are enclosed in semi-permeable plastic packages, but they cannot withstand exposure at room temperatures during the “shelf life” period. Changes were observed in various physicochemical characteristics of postharvest, such as increased consistency in proportion to weight loss, decrease in starch and protein content, but the effect of maintenance temperatures and type of packaging was not clear and systematic except for the pure negative. effect of packaging with PVC sheet. As a result, the pods can be successfully stored for 7 or more days at low temperatures (5-10 ° C), provided that they are packaged in suitable permeable plastic sheets, especially in water vapor, and are not exposed to room temperatures. el
dc.language.iso el el
dc.subject Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά el
dc.subject Συσκευασία el
dc.subject Θερμοκρασία el
dc.subject Βίγνα el
dc.subject Λοβοί el
dc.subject Μαυρομάτικο el
dc.subject Vigna unguiculata el
dc.subject Μετασσυλεκτική συμπεριφορά el
dc.subject Συντήρηση el
dc.subject Postharvest behavior el
dc.subject Plastic packaging el
dc.subject Storage temperature el
dc.subject.lcsh lc el
dc.title Διερεύνηση της μετασυλλεκτικής συμπεριφοράς λοβών βίγνας (Vigna ungucuilata) σε διάφορες συσκευασίες και θερμοκρασίες συντήρησης el
dc.title.alternative Postharvest behavior and quality changes of green pods of cowpea (Vigna unguiculata) in relation to storage temperature and plastic packaging el
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el
dc.contributor.department ΓΠΑ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής el
dc.description.degree Επιστήμη και σύγχρονα συστήματα φυτικής παραγωγής, φυτοπροστασίας και αρχιτεκτονικής τοπίου el


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account